Verhuizing doorgeven

Wanneer u verhuist naar of binnen Kaag en Braassem moet u dat melden bij de gemeente. Dat geldt ook als u van of naar het buitenland gaat. Verhuist u vanuit Kaag en Braassem naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basis Registratie Personen (BRP).

Wie moet de verhuizing melden?

  • iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf
  • ouders, voogden en verzorgers voor minderjarigen, behalve als de minderjarige van 16 jaar of ouder de aangifte al zelf heeft gedaan
  • curatoren voor onder curatele gestelden.

Wie mag de verhuizing binnen de gemeente ook melden?

  • ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
  • echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen
  • meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben. Schrijf voor een machtiging een brief met daarin de volgende informatie: 'Hierbij machtig ik (uw voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres), de hieronder vermelde persoon (voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats en adres van degene die u machtigt) tot het doorgeven van mijn verhuizing van (oude adres) naar (nieuwe adres).' Onderteken deze brief en geef hem aan de gemachtigde.

Voorwaarden

U kunt uw verhuizing vanaf 4 weken van tevoren of 5 dagen achteraf doorgeven.

Bijzonderheden

Emigratie / Vertrek naar het buitenland

Als u voor langer dan 8 maanden naar het buitenland vertrekt, is het noodzakelijk dat u aangifte van vertrek naar het buitenland doet. U wordt dan uitgeschreven uit de Basis Registratie Personen (BRP). U kunt voor uzelf en voor gerelateerden aangifte doen. Gerelateerden hoeven zich dan niet persoonlijk te melden. U kunt niet voor een gerelateerde aangifte van vertrek doen als u zelf niet mee emigreert. U kunt uw vertrek maximaal 5 dagen van tevoren doorgeven. U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (en dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum). Als u op een later moment een bewijs van uitschrijving nodig heeft, dan kunt u terecht bij één van de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen) gemeenten.  

Aanvraag

Uw verhuizing kunt u digitaal aan de gemeente doorgeven met het digitale formulier:

Verhuizing doorgeven binnen de gemeente U logt in met DigiD

Verhuizing naar de gemeente doorgeven  U logt in met DigiD

Emigratie U logt in met DigiD.

Heeft u geen DigiD? Vraag het schriftelijke formulier dan aan via info@kaagenbraassem.nl  T.a.v. Burgerzaken

U kunt uw verhuizing ook aan de balie doorgeven. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt dan mee:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • kopie huur- of koopcontract
  • als uw kind bij de andere ouder gaat wonen het formulier toestemming inwoning kind bij de andere ouder (u logt in met DigiD)
  • wanneer iemand bij u in komt wonen een Verklaring hoofdbewoner (u logt in met DigiD). Of vraag het schriftelijke formulier voor de afspraak aan via info@kaagenbraassem.nl T.a.v. Burgerzaken - Verhuizen. Hiermee verklaart de hoofdbewoner van een woning geen bezwaar te hebben tegen inschrijving van een ander persoon op zijn/haar adres. Bij een ondertekende verklaring moet een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs worden overgelegd van degene die de verklaring heeft ondertekend.