Voedselbank

De Voedselbank geeft voedselpakketten aan mensen met een kleine beurs.

Voorwaarden

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een pakket bestaan vaste richtlijnen. Er wordt uitgegaan van een besteedbaar inkomen voor voeding, kleding en dergelijke, door het netto inkomen te verminderen met de vaste lasten.

U krijgt een voedselpakket als het besteedbaar inkomen van uw huishouden op of onder een vastgestelde inkomensgrens valt.

Aanvraag

Wilt u meer informatie of denkt u in aanmerking te kunnen komen? Bezoek dan de voedselbank-kbeo.nl.