Minimaregeling, aanvragen

Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente.

Bijzonderheden

  • Om u te helpen bij plotselinge extra kosten in uw huishouden, is er de regeling duurzame gebruiksgoederen. Soms heeft u extra kosten als gevolg van ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming is het noodzakelijk dat het gaat om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, het kosten zijn die u niet zelf kunt betalen en kosten die u ook niet vergoed krijgt bijvoorbeeld via de zorgverzekering.
  • Wij hebben ook regelingen voor kinderen tot 18 jaar die u kunt aanvragen. Zo kan bijvoorbeeld ieder kind gratis een zwemdiploma A en B halen door steun uit het Jeugdfonds sport en cultuur.
  • Daarnaast kunt u tegen gunstige voorwaarden meedoen in de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de verschillende minimaregelingen heeft u beperking, heeft u geen of weinig eigen vermogen en moet uw inkomen langdurig laag zijn (niet hoger dan 110% van de geldende bijstandsnorm). 

Aanvraag

Werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Wilt u een voorschot? Neem contact op met het Serviceplein van Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn). Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.

Meenemen

Voeg bij uw verzoek (kopieën van) de volgende documenten:

  • recent loonstrookje
  • laatste afschrift bank-, giro en spaarrekeningen
  • bewijzen van bezit (bijvoorbeeld van lijfrente, woningbezit, kentekenbewijs auto).