Bijdrage voor sport en culturele activiteiten voor kinderen

Het is belangrijk dat kinderen kunnen deelnemen aan de maatschappij. Als er thuis te weinig geld is, helpt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ze betalen de contributie of lesgeld en als het budget het toelaat, attributen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Voorwaarden

  • U voldoet aan de voorwaarden als u geen of weinig eigen vermogen heeft en uw inkomen moet langdurig laag zijn (niet hoger dan 120% van de geldende bijstandsnorm). 
  • Voor kinderen van tot en met 17 jaar.

Aanvraag

Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair.

Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Ook kunt u naar het spreekuur van de Papierwinkel van de Driemaster. Bent u niet in de gelegenheid om naar een wijkpunt te komen en heeft u wel een vraag? Die kunt u stellen aan het Kernteam. Zij helpen u verder.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl. Op deze pagina vindt u ook een overzicht van alle intermediairs (scroll naar beneden naar het kopje 'Intermediairs per gemeente').

Tip

Voor de benodigde sportkleding kunt u een kindpas aanvragen via www.elkkinddoetmee.nl.