Ventvergunning

Onder venten verstaan we het te koop aanbieden en verkopen van producten vanuit een rijdend voertuig. Bij venten is het van belang dat de venter of zijn voertuig in beweging is, tenzij hij/zij de klanten bedient. De venter biedt zijn waren voortdurend aan vanaf een andere plaats. Stilstaan mag alleen om de klanten te helpen, maar niet om op klanten te wachten. 

U hebt in de gemeente Kaag en Braassem geen ventvergunning nodig.