Standplaats, aanvraag

Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

Let op: voor het innemen van een standplaats voor koek en zopie op de schaatsbaan en/of langs het ijs heeft u geen vergunning nodig van de gemeente. Wel moet u zich houden met een aantal specifieke regels.

Voorwaarden

Wilt u koek en zopie verkopen langs het ijs? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. U houdt zich wel aan deze specifieke regels:

 • u heeft toestemming nodig van de eigenaar van de grond / het water (indien noodzakelijk)
 • u ruimt eventueel verspreid afval op (en voert het af)
 • u verkoopt geen alcoholhoudende dranken.

Kosten

De kosten worden jaarlijks vastgesteld en bekendgemaakt in de Verordening Marktgeld op Overheid.nl. Indien u in aanmerking komt voor een standplaats betaalt u:

 • geldig voor een dag € 23,40
 • geldig voor een week € 30,40
 • geldig voor en maand € 38,70
 • geldig voor een jaar € 154,55
 • geldig voor vijf jaar of langer  € 339,10
 • Daarnaast kunnen er precariokosten in rekening worden gebracht voor het gebruik van gemeentegrond. Deze tarieven kunt u vinden in de verordening precariobelasting op overheid.nl.

Aanvraag

Bij uw aanvraag moet u aangeven:

 • waar u standplaats wilt
 • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken
 • met welke goederen of diensten u de standplaats wilt innemen.

Tevens dient u als bijlage toe te voegen:

 • een situatietekening van de gewenste standplaats
 • uw geldige legitimatiebewijs
 • een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een bewijs van een afgesloten WA bedrijfsverzekering.

 Standplaatsvergunning aanvragen. U logt in met eHerkenning of u vult de organisatiegegevens in.