Melding wijzigen leidinggevende

U heeft een drank- en horecavergunning en wilt een leidinggevende op uw vergunning laten bijschrijven of afmelden. Doet u dan een melding wijziging leidinggevende. Nieuwe leidinggevenden worden -na toetsing door de gemeente en als er geen weigeringsgrond is- bijgeschreven. U ontvangt dan een gewijzigd aanhangsel wat u kunt toevoegen aan uw bestaande vergunning.

Voorwaarden

De leidinggevende is minimaal 21 jaar, van onbesproken gedrag, staat niet onder curatele en staat ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne.

Kosten

De kosten zijn € 36,60 voor het in behandeling nemen; u kunt meerdere wijzigingen in een melding doorgeven. U betaalt met iDeal.

Bijzonderheden

  • De nieuwe leidinggevende mag onder de vergunning werken zodra u een bevestiging op naam van de persoon heeft ontvangen. De definitieve bijschrijving volgt na toetsing
  • De burgemeester kan de drank- en horecavergunning intrekken als er 3 keer een weigering van een bijschrijving leidinggevende is geweest in een periode van 2 jaar

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • organisatie- en contactgegevens
  • nummer drank- en horecavergunning
  • type bedrijf
  • reden van de wijziging
  • gegevens leidinggevende, dienstvorm en aantal werkuren
  • verklaring sociale hygiëne van leidinggevende

Stuur deze bijlage(n) mee:

Melding wijziging leidinggevende U logt in via e-Herkenning of u vult de organisatiegegevens in.