Melding wijzigen inrichting horeca

U heeft een drank- en horecavergunning en uw inrichting wijzigt. U wilt bijvoorbeeld een lokaliteit of terras toevoegen of verwijderen op uw vergunning. U doet dan een melding wijzigen inrichting. De wijzigingen worden op uw bestaande vergunning bij- of afgeschreven.

Voorwaarden

Kosten

U betaalt met iDeal € 35,65. De kosten zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • organisatie- en contactgegevens
  • reden van de wijziging
  • gegevens inrichting die op de vergunning staan
  • de bij- of af te schrijven lokaliteiten/terras
  • oppervlakte in m2

Stuur deze bijlage(n) mee:

  • tekening met daarop alle lokaliteiten waarvoor de vergunning moet gelden (alleen in geval van bijschrijving)

Melding wijzigen inrichting U logt in via e-Herkenning of u vult de organisatiegegevens in.

U ontvangt binnen 8 weken een reactie.

 

Drank- en Horecawet