Exploitatievergunning horeca

Heeft u een horecabedrijf, dan heeft u een exploitatievergunningopenbare inrichting nodig volgens artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een openbare inrichting is een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of:elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden verstrekt of bereid met bijbehorend terras.

Een aantal categorieën van kleinschalige openbare inrichtingen waar geen alcohol wordt geschonken, en waar de openbare orde evident niet in het geding is, is geen vergunning nodig (artikel 2:28 lid 4 APV). Zoals bijvoorbeeld tearooms, een ontbijthoekje bij de bakker, ijssalons, bedrijfskantines en -restaurants et cetera.

Vrijstelling

Openbare inrichtingen die een horecabedrijf zijn als bedoeld in de Drank- en Horecawet (zoals een café, restaurant, kantine e.d.) worden vrijgesteld van de vergunningplicht als zich er het laatste half jaar geen gewelds-, overlast- of drugsincidenten hebben voorgedaan in of bij de inrichting (artikel 2:28 lid 5 APV). Deze bedrijven hebben een brief ontvangen waarin staat dat ze vrijstelling hebben gekregen.

Bibob

Als u exploitatievergunning plichtig bent en de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. U moet daarom bij deze aanvraag een Bibob-vragenformulier invullen. Voor een zo snel mogelijke afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. Meer inormatie Bibob

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag kunnen op grond van de legesverordening leges in rekening worden gebracht.

Bijzonderheden

Wilt u alcohol verkopen of schenken, vraag dan ook een drank- en horecavergunning aan.

Aanvraag

U vraagt de Exploitatievergunning aan bij de gemeente via het contactformulier. Wij nemen telefonisch contact met u op en geven u advies over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, de eisen van de APV en andere criteria. Vervolgens sturen wij u de benodigde formulieren en kunt u de aanvraag indienen. Hiervoor zijn de volgende  bijlagen nodig:

  • plattegrond van de inrichting (op schaal) met daarop aangegeven alle daarbij behorende lokaliteiten en terrassen (met duidelijke vermelding van de maten)
  • kopie van een geldig legitimatiebewijs, zoals bedoeld in de Wet op de identificatieplicht, van elke exploitant en beheerder
  • vragenformulier Wet Bibob (integriteitsbeoordeling).

Wetgeving

Uitvoeringsbesluit exploitatievergunning openbare inrichtingen gemeente Kaag en Braassem op Overheid.nl