Rijnsaterwoude | IKC en appartementen

Op 13 oktober 2020 heeft het college van Kaag en Braassem definitief de opdracht gegund om in het voormalige gemeentehuis in Rijnsaterwoude een Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren, met huurwoningen en een aantal vrij te ontwikkelen appartementen. De definitieve gunning is gegeven aan Bolton Bouw b.v. uit Woerden. De planning is om eind 2021 het IKC en de appartementen op te leveren.

De benedenverdieping van het voormalige gemeentehuis wordt omgetoverd in een IKC, waarin basisschool de Kinderarcke en kinderopvang Snoopy zich gaan vestigen. De bovenverdieping dient voor zeven sociale huurappartementen van Woondiensten Aarwoude en 8 vrijesector appartementen. Het was de wens van inwoners in het dorpslab van Rijnsaterwoude om het voormalige gemeentehuis een maatschappelijke functie te geven.

Ook komt er achter het gebouw een natuurtuin, een zo genoemde Tiny Forest. Volgens planning is deze eind 2021 gerealiseerd.

Wonen in Rijnsaterwoude

Er is bij de indeling en ontwerp van de woningen zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande structuur en indeling van het voormalig gemeentehuis. De huur- en koopwoningen krijgen een individuele installatie en verwarming. Het energiezuinige ventilatiesysteem van de woningen wordt uitgevoerd met warmteterugwinning. Dat houdt in dat de warmte van afvoerlucht opnieuw wordt gebruikt.