Leimuiden | Willem van der Veldenweg en omgeving Wegreconstructies

De gemeente Kaag en Braassem is aan de slag met twee grote wegreconstructies in Leimuiden en Rijnsaterwoude: de Willem van der Veldenweg in Leimuiden en de Herenweg in Rijnsaterwoude. Deze wegvakken worden gelijktijdig uitgewerkt. In 2017 hebben we tijdens een aantal bijeenkomst met inwoners gekeken naar wat belangrijk is in de nieuwe situatie. Op basis daarvan is een aantal varianten uitgewerkt voor de uitvoering.

Basis uitgangspunten 30km/h inrichting

Een standaard 30km/h inrichting bestaat uit een wegdek, uitgevoerd in klinkers en met drempels om de snelheid van weggebruikers te verminderen. Drempels brengen echter veel trillingen met zich mee. Klankbordgroep en bewoners hebben aangegeven dat dit onwenselijk is. Om die reden hebben wij geen drempels en geen klinkers in het ontwerp opgenomen. Wel nemen wij een snelheidsremmende maatregel,  zoals in de bestaande situatie, in het deel buiten de bebouwde kom.

Wat gaan we doen?

Het project bestaat voor Leimuiden uit het trajectdeel vanaf de kruising Vriezenweg/Heiligegeestlaan tot aan de Tolbrug Leimuiden. De gemeente vernieuwt de rijbaan, het groen en de openbare verlichting. Wij werken samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zij gaan, in combinatie met deze werkzaamheden, de dijk verbeteren. Dit project is in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland voorbereid. De werkzaamheden worden afgestemd met de Provincie Zuid Holland in verband met de beoogde verbetering van de kruising N207 bij de entree van Leimuiden. 

Planning gemeente en Rijnland

De gemeente en Rijnland zijn onlangs gestart met de nationale aanbesteding van dit project. Rond oktober 2021 is deze procedure afgerond en wordt de aannemer bekend gemaakt. De verwachting is dat het werk eind 2021 start en opgeleverd wordt medio 2022. De gemeente is in nauw overleg met de provincie Zuid Holland over het omleiden van lokaal landbouw verkeer. Lokaal landbouw verkeer kan naar verwachting met ontheffing over de N207 gedurende de werkzaamheden. Doorgaand fietsverkeer zal buiten de werkzaamheden worden omgeleid. Meer informatie volgt zodra de aannemer bekend is.

Werkzaamheden Liander

Liander vervangt het stroomnet van laag- en middenspanning omdat het huidige energienet verouderd is en niet voldoet voor de toekomst. Bij voorkeur worden alle werkzaamheden in één project uitgevoerd zodat de hinder voor de omgeving minimaal is. Deze werkzaamheden zijn daarom geïntegreerd in de aanbesteding.

Op de hoogte blijven

De gemeente Kaag en Braassem maakt sinds gebruik van de BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android).

Werkzaamheden Oasen

De kruising Heiligegeestlaan - Vriezenweg wordt vernieuwd in de reconstructie van de Willem van der Veldenweg. De waterleiding van Oasen loopt daar ook. Om latere werkzaamheden aan de waterleiding en de extra overlast daarvan te voorkomen, wordt de waterleiding gelijk met de werkzaamheden aan de kruising vervangen. Planning: Medio 2021 deel Vriezenweg, overige 2022.