Leimuiden | Acacialaan en omgeving (bomenbuurt)

De komende periode wordt het gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel waarbij vuilwater en hemelwater worden gescheiden. In de bestaande situatie komt het regenwater wat in- en rondom ons huis valt terecht in ons riool. Dit is niet erg duurzaam. Steeds vaker kiest men voor het afkoppelen van regenwater van het riool waardoor het water op eigen terrein wordt benut. Voor het afkoppelen van regenwater wordt ook wel de term infiltratie hemelwater gebruikt. De komende periode is een mooi moment om ook in deze wijk zoveel mogelijk kansen te benutten om hemelwater ter plaatse te infiltreren. Het afkoppelen van regenwater van dakoppervlak en verharding heeft uiteenlopende voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Kortom: het beperkt verdroging en voorkomt het overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Daarnaast wordt de infrastructuur van de wijk vernieuwd. Uitgangspunt is het vernieuwen van de materialen en aansluiting zoeken bij de 30 km/u inrichting en omliggende vernieuwde wegen (Kerklaan etc.). Dat houdt in dat de bestaande asfaltrijbaan wordt vervangen voor klinkers.

Planning

De eerste uitvoeringswerkzaamheden duren naar verwachting tot en met 1e kwartaal 2022.