Groenplan

We willen de openbare ruimte van Kaag en Braassem groener maken. Iets waar we allemaal van kunnen genieten. Wat we doen om dat te realiseren.

We gaan aan de slag met de aanleg van drie kleinschalige bossen (Tiny Forests): in Rijnsaterwoude bij het oude gemeentehuis/IKC, in Leimuiden bij IKC De Lei en een derde bij een nader te bepalen locatie. We leggen bloeiende bermen en oevers aan. Ook zorgen we met onze wijze van maaien dat de gemeente er groener uit blijft zien. Zo maaien we bijvoorbeeld minder strak langs de waterkant, waardoor beplanting in bloei kan komen. Als laatste halen we in de openbare ruimte verharding weg waar dat kan, zodat hier ruimte voor groen ontstaat.

Leefomgeving

Meer groen in de gemeente zorgt voor een gezonde en  aantrekkelijke leefomgeving. Ook is het goed voor de voedsel- en drinkwaterproductie, opvang van water, hitte afname op warme dagen en koolstofopslag. Door de aanplant van de juiste inheems lokale bomen en struiken vergroten we de biodiversiteit.

Uw idee

Heeft u een idee hoe we onze gemeente groener kunnen maken? Laat het ons weten! Stuur uw idee in via ons contactformulier, onder vermelding van Groenplan.