Gemeentelijk onderhoud openbare ruimte

De gemeente Kaag en Braassem heeft een behoorlijke oppervlakte van wel 72 km². Het is belangrijk dat de openbare ruimte netjes en veilig is. Denkt u bij 'openbare ruimte' aan bijvoorbeeld de staat van het openbaar groen, verharding, het water, meubilair en een schone omgeving.

Kwaliteitniveaus

Hoe pakt de gemeente het onderhoud van de openbare ruimte aan? Er zijn kwaliteitsniveaus bepaald waaraan het groen, de verharding, het water, straatmeubilair en reiniging moeten voldoen. Het kwaliteitsniveau verschilt van A (hoogste niveau) tot en met D (laagste niveau). In Kaag en Braassem hebben we de verschillende onderdelen in de openbare ruimte ingeschaald op B en C-niveau. Onze medewerkers van de buitendienst beoordelen regelmatig of de openbare ruimte aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus voldoet. Is dat niet het geval, dan brengen zij in kaart wat er nodig is om wel aan het kwaliteitsniveau te voldoen. Dit noemen we de schouwrondes. In iedere wijk hanteren we exact dezelfde werkwijze. Naast deze schouw door onze eigen medewerkers laten we dit één keer per jaar checken door een erkend adviesbureau. Zodat we zeker weten dat de openbare ruimte in onze gemeente in goede conditie is en blijft.

Melding openbare ruimte

Als u op straat of in een park iets tegenkomt waarvan u denkt dat het gemaakt of opgeruimd moet worden, dan kunt u een melding, klacht of tip aan de gemeente doorgeven. Wij willen namelijk samen met u zorgen voor een leefbare omgeving.