Melding, klacht of tip

Heeft u een melding over zaken die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente? Geef het door! Wij willen namelijk samen met u zorgen voor een leefbare omgeving. Voor zaken op uw eigen terrein, zoals een verstopping of ongedierte, bent u zelf verantwoordelijk.

Melding doen

Wilt u doorgeven dat iets in de openbare ruimte gemaakt of opgeruimd moet worden? Maak een melding via www.fixi.nl/kaag-en-braassem of de Fixi-app. Hier is de kaart van onze gemeente goed te zien, zowel op een desktop als mobiel en kunt u eenvoudig andere meldingen in onze gemeente bekijken. De app kunt u downloaden in de App Store of Play Store

Maak een melding op www.fixi.nl/kaag-en-braassem 

Zo maakt u een melding:

 • geef de locatie zo duidelijk mogelijk door, voer de straatnaam en huisnummer in of geef deze aan op de kaart
 • kies een categorie voor de melding en omschrijf het probleem. U kunt ook een foto toevoegen
 • kies of de melding zichtbaar moet zijn op de openbare kaart; deelt u de melding dan kunnen anderen ook zien dat er al een melding is gemaakt.
 • vul uw gegevens in of log in met uw Fixi-account. U wordt dan op de hoogte gehouden van de afhandeling van de melding. Uw persoonsgegevens zijn niet openbaar. Anoniem melden kan ook.
 • verstuur uw melding.

Wat kunt u melden:

 • losliggende putdeksels, beschadigingen zoals aan straatmeubilair, speeltoestellen en verkeersborden, losgescheurde takken of omgevallen boom in de berm (is er acuut gevaar voor mens of dier, bel dan 112), 
 • ongedierte in de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld ratten, wespennesten en processierupsen, dode dieren langs de kant van de weg of in water - vermijd contact vanwege mogelijk botulisme
 • verstopping van gemeenteriolering of straatkolken.

Bijzonderheden:

 • Is er acuut gevaar voor mens en/of dier, bel dan 112 (bijvoorbeeld bij storm als een boom over de openbare weg dreigt om te vallen of is omgevallen, bij instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten maar ook bij brand of hartstilstand). Bel bij geen spoed, wél politie 0900-8844.
 • wanneer u ziet dat een lantaarnpaal niet werkt, kunt u dit doorgeven aan Van Vuuren Elektrotechniek BV via email kaagenbraassem@vuuren.nl of telefonisch 0251-229119 (op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur direct contact; daarbuiten: keuze optie 2). Storingen en schades aan provinciale lichtmasten en verkeerslichten (N207, N445, N446) kunt u melden via het telefoonnummer 070 4416611 of via de website www.zuid-holland.nl
 • storing van een laadpaal kunt u telefonisch doorgeven via het storingsnummer van beheerder ENGIE 088 – 369 29 14; meld hierbij ook het EVB-P-nummer dat op de laadpaal staat
 • voor vragen over afvalinzameling kunt u terecht bij Cyclus, zowel telefonisch via 0182 54 75 00 als e-mail info@cyclusnv.nl
 • vermoeden van ondermijnende criminaliteit zoals drugshandel, hennepteelt en drugslaboratoria, illegale prostitutie, malafide bedrijven en horeca, mensenhandel, vastgoedfraude of geld witwassen kunt u doorgeven via Vermoeden ondermijning
 • is er een rioolverstopping, bepaal dan eerst of deze verstopping op gemeentegrond of op uw eigen terrein is
 • op de webpagina zwerfdieren leest u wat u kunt doen als u een dier hebt gevonden of kwijt bent
 • u kunt geen melding maken over hondenoverlast; door middel van handhaving willen wij hondenoverlast voorkomen 
 • ervaart u overlast van een bedrijf in uw directe leefomgeving,  zoals geluids- of geuroverlast, bodem- of luchtverontreiniging? Maak dan een melding bij de Omgevingsdienst West-Holland
 • overlast vliegtuiglawaai kunt u online doorgeven via Bewoners Aanspreekpunt Schiphol  (BAS)
 • heeft u geluidsoverlast van treinverkeer op de HSL-Zuid? Dan kunt u misschien schadevergoeding krijgen. U leest hierover meer op de website van de Rijksoverheid.
 • voor ongedierte op uw terrein bent u zelf verantwoordelijk. Wilt u weten op welke manier u ongedierte op uw terrein kunt bestrijden of bij wie u terecht kunt om het te laten bestrijden, kijk dan op het Meldpunt Ongedierte
 • heeft u een muskusrat of beverrat gezien? Meld dit dan op de website van Muskusrattenbeheer of bel met 030 634 57 56.

Calamiteit buiten kantoortijden

Buiten kantoortijden kunt u voor ernstige storingen en calamiteiten in de openbare ruimte die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, bellen met het storingsnummer 06 51 50 85 63.