Grafrechten verlengen

Een graf, urnennis, columbarium of urnengraf op een gemeentelijke begraafplaats koopt u voor een bepaalde periode. U betaalt hiervoor grafrechten. Heeft u de grafrechten van een particulier graf en loopt de termijn af? Dan kunt u het grafrecht verlengen, telkens met een termijn van 10 jaar. U ontvangt automatisch bericht van de gemeente voordat de periode van grafrecht afloopt. Daarin staat wat de kosten zijn om het grafrecht te verlengen.

U kunt tot 2 jaar voor de lopende termijn stopt verlenging aanvragen.

Voorwaarden

U bent rechthebbende van het graf of urnenplaats.

Kosten

Kosten per 10 jaar:

  • particulier graf € 1.637,55
  • particulier kindergraf € 385,85
  • urnennis, columbarium of urnengraf € 531,80.

U betaalt het bedrag in 1 keer en binnen 14 dagen na factuur datum.

Aanvraag

Vermeld op uw aanvraag:

  • de locatie van de begraafplaats
  • naam, geboortedatum en overlijdens datum overledene(n)
  • het grafnummer (indien bekend)
  • einddatum grafrecht

Grafrecht verlengen  U logt in met DigiD.

U ontvangt binnen 6 weken de bevestiging en factuur.