Evenementenvergunning

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Een evenement is een activiteit die voor het publiek toegankelijk is zoals bijvoorbeeld een braderie, feest, snuffelmarkt of sportwedstrijd.

Vergunningsvrije en vergunningsplichtige evenementen

Vergunningsvrij

Een evenement is vergunningvrij wanneer aan de algemene (en eventuele specifieke) regels wordt voldaan:

 • het evenement duurt maximaal één dag
 • er is een organisator bij het evenement aanwezig
 • er zijn maximaal 150 personen tegelijkertijd aanwezig
 • bij het gebruik van een tent(en) zijn maximaal 50 personen gelijktijdig aanwezig
 • er worden geen alcoholhoudende dranken verkocht
 • het evenement wordt gehouden tussen 10:00 en 00:00 uur
 • er geen muziek ten gehore wordt gebracht na 23:00 uur
 • het evenement niet op doorgaande wegen is en geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten
 • het evenement een incidenteel karakter (maximaal twee keer per jaar) heeft
 • omwonenden één week voor aanvang van het evenement schriftelijk door de organisator worden geïnformeerd
 • er geen afvalstoffen worden verbrand buiten een inrichting (bijvoorbeeld hutten en bomen). Het gebruik van een barbecue valt hier niet onder.
 • indien het evenement plaatsvindt in een inrichting moet het evenement voldoen aan de voorschriften van de afgegeven gebruiksvergunning (of omgevingsvergunning voor de activiteit ‘gebruik met het oog op brandveiligheid’) of aan de regels in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken.

Naast de algemene regels gelden voor bepaalde evenementen aanvullende regels;  zoals voor:

 • gebruik van een barbecue
 • evenementen in gebouwen (die vallen onder het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken of waarvoor een gebruiksvergunning (of omgevingsvergunning voor de activiteit ‘gebruik met het oog op brandveiligheid’) is afgegeven)
 • evenementen op de weg zoals een puzzeltocht of een wielerwedstrijd
 • het oplaten van ballonnen
 • het houden van een optocht
 • wedstrijden op de openbare weg, hierbij inbegrepen een openbare waterweg.

Alle regels kunt u terugvinden in het evenementenbeleid.

Let op: Naast de algemene en aanvullende regels gelden ook de Coronamaatregelen voor evenementen van Rijksoverheid.

Evenementenvergunning

Wanneer een evenement niet voldoet aan één of meerdere (algemene of specifieke) regels dan is het evenement niet vergunningvrij en moet er een aanvraag ingediend worden. De vergunning wordt toegekend op basis van de door u verstrekte gegevens. Aan het toekennen van een vergunning verbindt de burgemeester voorschriften ter regulering van het evenement.

Doe uw vergunningaanvraag ten minste 12 weken voor de gewenste datum van uw evenement. De gemeente heeft veel tijd nodig om uw evenement af te stemmen met politie, brandweer, GHOR en eventueel met andere organisaties. Let op: Vergunningaanvragen die niet tijdig binnenkomen of onvolledig zijn, kunnen buiten behandeling worden gelaten.

Meer informatie vindt u in het evenementenbeleid Kaag en Braassem:

Aanvraag

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u 1 of meer van de onderstaande formulieren nodig. Het melden van uw evenement dient jaarlijks voor 1 november te gebeuren via het Melding en reserveringsformulier evenementen. Volledig ingevulde formulieren stuurt u terug naar het adres op de formulieren.

Bijzonderheden

De evenementenvergunning kan onder meer worden geweigerd. Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Meer informatie

Vragen over het organiseren van een evenement kunt u stellen bij Loket dienstverlening via het contactformulier. Wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om uw vraag direct te beantwoorden of om een afspraak te maken.

Overig

Kosten

Een vergunning voor het organiseren van een evenement kan € 167,45 kosten.