Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

U betaalt onroerende-zaakbelasting (OZB) als u een woning of bedrijf in eigendom heeft of als u een bedrijf gebruikt. De waarde van een onroerende zaak is bepalend voor de hoogte van de aanslag. Voor onroerendezaakbelasting geldt een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van de WOZ-waarde.

Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag, dan kunt u bezwaar maken tegen het aanslagbiljet.

Bijzonderheden

Wanneer uw woning of bedrijf nog in aanbouw is, wordt de WOZ-waarde vastgesteld. De waarde wordt dan bepaald naar de toestand van het pand op 1 januari van het jaar. De waarde bedraagt minimaal de waarde van de grond. U betaalt dus hierover ook OZB.

Sommige onroerende zaken of onderdelen daarvan zijn uitgesloten van belastingheffing omdat de waarde is vrijgesteld. Het gaat daarbij om bijzondere objecten zoals landbouwgronden, glastuinbouwkassen, natuurterreinen of openbare wegen.

Voor onroerende-zaakbelasting geldt een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van de WOZ-waarde.

Kosten

De gemeenteraad van Kaag en Braassem stelt de belastingtarieven vast en bepaalt welke belastingen u betaalt. Bekijk het overzicht van de geldende Belastingtarieven.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?