Gebruik gemeentegrond en precariobelasting

Als u tijdelijk gemeentegrond wilt gebruiken zoals voor het plaatsen van een container of steiger, dan moet u dit melden bij de gemeente. U betaalt precariobelasting voor het tijdelijk gebruiken van gemeentegrond, U betaalt ook precariobelasting voor woonboten (liggeld).

Melden of aanvragen

Meestal is toestemming voor het gebruik van gemeentegrond geregeld in de omgevingsvergunning, zoals bij een verbouwing. Wanneer u geen omgevingsvergunning nodig heeft, moet u het gebruik van gemeentegrond aan ons melden. Wilt u tijdelijk voorwerpen op gemeentegrond plaatsen, zoals een container, bouwkeet, bouwmaterialen of steiger? Of wilt u artikelen voor de verkoop op straat uitstallen? Meld dit dan aan de gemeente via ons contactformulier onder vermelding van 'Gebruik gemeentegrond en precario'. Vermeld duidelijk welke locatie u wilt gebruiken, om hoeveel m² het gaat en voor welke periode. 

Precariobelasting

U betaalt precariobelasting voor het gebruiken van gemeentegrond. U hoeft geen aparte aangifte te doen voor precariobelasting, u  krijgt automatisch een aanslag. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal m² dat u gebruikt. Voor niet nader genoemde voorwerpen geldt een tarief van € 33,35 per m². Voor een ligplaats voor een vaartuig geldt een tarief van € 113,-- per m². De tarieven voor onder meer kermissen, braderieën en standplaatsen kunt u vinden in de verordening precariobelasting op overheid.nl.

Met ingang van 1 juli 2017 is de precariobelasting op nutsnetwerken afgeschaft. Gemeente Kaag en Braassem valt onder een overgangsregeling en mag deze belasting tot 2022 heffen. 

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag? Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in en kies voor 'vragen over gemeentelijke belastingen') of stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl. U kunt ook het contactformulier gemeentelijke belastingen van Gemeente Alphen aan den Rijn gebruiken.