Bezwaar maken tegen aanslagbiljet of WOZ-waarde

De gemeente wil graag dat de WOZ-waarde en de belastingbedragen op uw aanslagbiljet kloppen. Heeft u een vraag over uw WOZ-waarde en wilt u dit met een taxateur bespreken? Of denkt u dat er een fout is gemaakt?

  • Vult u dan het contactformulier in en de taxateur neemt contact met u op. Vaak is een officieel bezwaar niet nodig. 

Wilt u bezwaar maken? Neem eerst contact op!

Bent u het niet eens met de belastingaanslag of de hoogte van uw WOZ-waarde? Neem dan contact op met onze taxateur. In de meeste gevallen kan hij u snel en makkelijk helpen. Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er maar zelden een bedrijf voor nodig. Er zijn bedrijven die hulp aanbieden bij het indienen van een bezwaar tegen de hoogte van uw WOZ-waarde. Deze bedrijven geven aan dit kosteloos te doen. De gemeente moet wel een vergoeding betalen aan deze bedrijven als het bezwaar is toegekend. Die onkostenvergoeding is zo hoog dat bedrijven ervan kunnen bestaan. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven, wat leidt tot hogere tarieven in de toekomst. U betaalt uiteindelijk dus zelf de rekening. En dat is onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

Wilt u online een bezwaar indienen?

Wilt u na dit contact alsnog bezwaar maken, dan kunt u het online bezwaarformulier indienen. 

  • U kunt -in de browsers Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome; niet in Internet Explorer- met DigiD inloggen (de persoon die de aanslag op zijn/haar naam heeft staan).

Voorwaarden

  • U dient uw bezwaarschrift binnen 6 weken in, gerekend vanaf de datum op uw aanslagbiljet.
  • U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging. Dan is uw bezwaarschrift bij ons in behandeling genomen.
  • Uw online bezwaar staat gelijk aan een schriftelijk bezwaar. Bij een eventuele procedure voor de rechtbank wordt u alsnog om een handtekening gevraagd.
  • Als u een bezwaarschrift indient, houdt dat niet in dat u niets hoeft te betalen. Voor het gedeelte van de aanslag waarover u het niet eens bent, kunt u wel uitstel van betaling vragen. Dit geeft u aan in uw bezwaar.

Bijzonderheden

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?

  • Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in en kies voor 'vragen over gemeentelijke belastingen')
  • Stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl 
  • Vul het contactformulier in en de taxateur neemt contact met u op. Vaak is een officieel bezwaar niet nodig.

Kosten

De afhandeling van uw bezwaarschrift is gratis. De gemeente brengt geen kosten bij u in rekening voor de beoordeling en afhandeling van uw bezwaar en een eventueel bezoek van een taxateur.