Belastingtarieven

Belastingtarieven voor het jaar 2021

Afvalstoffenheffing

 • Vast tarief eenpersoonshuishouden: € 220,00
 • Vast tarief meerpersoonshuishouden: € 259,00
 • Extra container restafval € 123,95
 • Per vuilniszak restafval (maximaal 60 liter) in verzamelcontainer € 1,50
 • Per keer dat u de minicontainer (140 liter) restafval laat legen € 4,50
 • Per keer dat u de container (240 liter) restafval laat legen € 8,00
 • Tarief inzameling grofvuil door Cyclus (max. 2 m3) € 50,65
 • Tarief brengen grof restafval en bouw- en sloopafval naar afvalbrengstation: € 15,- (per 1 m3); zie ook voorwaarden voor gratis afval.

Onroerende zaakbelastingen

 • OZB gebruiker niet-woning 0,1390 %
 • OZB eigenaar woning 0,1039 %
 • OZB eigenaar niet-woning 0,1546 %

Roerende zaakbelasting

 • RZB gebruiker niet-woning 0,1390 %
 • RZB eigenaar woning 0,1039 %
 • RZB eigenaar niet-woning 0,1546 %

Rioolheffing

 • afvoer hemelwater op rioolstelsel € 28,10
 • (gemeenschappelijke) watermeter € 277,30
 • eigen individuele watermeter, capaciteit groter dan 3,5 kubieke meter per uur € 2.495,40

Forensenbelasting

Het tarief forensenbelasting is afhankelijk van de OZB-waarde van uw (recreatie)woning:

 • minder dan € 50.000: € 357,60
 • tussen de € 50.000 en € 100.000: € 629,00
 • meer dan € 100.000: € 717,40

Precariobelasting

Deze tarieven kunt u vinden in de verordening precariobelasting op overheid.nl.

Leidingen, kabels

 • per strekkende meter € 4,27

Meer informatie

De verordeningen (inclusief tarieven) van de heffingen vindt u op www.overheid.nl.

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag?