Veel gestelde vragen Afvalstoffenheffing

Waarom betaal ik afvalstoffenheffing?

U krijgt een aanslag afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een perceel waar geregeld huisvuil kan ontstaan. Afvalstoffenheffing wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De gemeente is verplicht om uw huisvuil op te halen en te verwerken. De plicht tot inzamelen bestaat -het woord huisvuil zegt dat al- alleen voor particuliere huishoudens. Ook als u geen huisvuil aanbiedt, betaalt u afvalstoffenheffing.

Waarom ontvang ik twee aanslagbiljetten voor het huisvuil?

Gebruikers van woningen ontvangen twee aanslagbiljetten. Eén gecombineerd aanslagbiljet met OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing etc. En één voorlopig aanslagbiljet voor het aantal keer dat een inwoner de afvalcontainer heeft laten legen of vuilniszakken heeft weggegooid. Dit wordt geregistreerd door Cyclus, het bedrijf dat het afval inzamelt. In Kaag en Braassem betalen huishoudens een basistarief voor een één of meerpersoonshuishouden voor het ophalen van het huisvuil, verzamelen en verwerken van GFT en andere huishoudelijk afval zoals plastic etc. Door beter afval te scheiden, houdt u minder restafval over. Voor het restafval krijgen de huishoudens in Kaag en Braassem een voorlopige aanslag.

Wat is een voorlopige aanslag?

Elke keer dat u uw grijze container laat legen of een vuilniszak restafval weggooit,  wordt geregistreerd door Cyclus, het bedrijf dat het huisafval inzamelt. Hoe vaak dat in komend jaar zal zijn, weten wij nu nog niet. Daarom is voor de voorlopige aanslag uitgegaan van de gegevens van vorig jaar. De gegevens van alle containers en verzamelcontainers ontvangen wij na afloop van het jaar. Als u minder restafval heeft weggegooid, wordt de aanslag afvalstoffenheffing verminderd. Heeft u meer weggegooid dan moet u bij betalen. In het eerste kwartaal ontvangt u de definitieve aanslag en ziet u of u geld terug krijgt of moet betalen.

En als ik nu maar alleen gebruik maak van de bruine/grijze container en niet van de groene of andersom?

Het maakt niet uit of u veel of weinig gebruik maakt van de vuilophaaldienst. U moet toch het volledige basistarief betalen. Zelfs in het geval dat u het hele jaar geen container aan de straat zet moet u toch betalen voor het feit dat de vuilnisauto wekelijks door of bij uw straat komt. Het variabele tarief wordt uiteraard wel lager als u minder restafval aanbiedt.

Ik ga dit jaar meer restafval aanbieden, kan ik alvast een hoger bedrag betalen?

Nee, dat kan helaas niet. De voorlopige aanslagen zijn gebaseerd op het aantal ledigingen/het aantal vuilniszakken zoals Cyclus die heeft geregistreerd in het voorgaande jaar. Bij de definitieve aanslag zal het bedrag dat u nog moet betalen worden opgelegd

Ik ben een nieuwe inwoner/ ik ben verhuisd

Woont u nog niet zo lang in de gemeente? Of bent u binnen de gemeente verhuisd? Dan kan het zo zijn dat we geen of onvoldoende gegevens hebben van het aantal keer dat u een container heeft laten legen of een vuilniszak heeft weggegooid. De aanslag is dan bepaald op basis van het gemiddeld aantal ledigingen dat voorkomt in de gemeente. Dat is 12 keer voor een container en voor huishoudens zonder container, 52 vuilniszakken.

Kan ik kwijtschelding aanvragen?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor maximaal 12 keer dat u de container laat legen. Voor de verzamelcontainer geldt dat u kwijtschelding kunt aanvragen voor maximaal 52 keer dat u een vuilniszak weggooit. Meer informatie over kwijtschelding afvalstoffenheffing.

Ik heb medisch afval, wat nu?

Heeft u meer restafval door een chronische ziekte of beperking? Vraag dan voor het medische afval een vergoeding aan.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt veel zaken online regelen op het tijdstip dat u het beste uitkomt:

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor vragen kunt u het contactformulier gemeentelijke belastingen van Gemeente Alphen aan den Rijn gebruiken, een e-mail sturen naar belastingen@kaagenbraassem.nl of op werkdagen bellen via telefoonnummer 14 0172 (spreek in 'Alphen aan den Rijn' en kies voor 'vragen over gemeentelijke belastingen'. 

Voor informatie kunt u ook terecht in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn, balie Burgerzaken - vergunningen; het adres is: Stadhuisplein 1, 2405 SH  Alphen aan den Rijn, met de volgende openingstijden voor de balie:

  • Maandag 13.00 – 16.30 uur alleen op afspraak
  • Dinsdag t/m vrijdag 9.00 – 12.30 uur open inloop
  • Dinsdag t/m vrijdag 13.00 – 16.30 uur alleen op afspraak.