Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing. U betaalt deze belasting voor het ophalen en het verwerken van uw huisvuil. Gemeente Kaag en Braassem kent een basis en een variabel tarief.

Tarieven afvalstoffenheffing 2021

 • Vast tarief eenpersoonshuishouden € 220,00
 • Vast tarief meerpersoonshuishouden € 259,00
 • Tarief verzamelcontainer restafval (zak) 60 liter € 1,50
 • Tarief per aanbieding minicontainer restafval 140 liter € 4,50
 • Tarief per aanbieding minicontainer restafval 240 liter € 8,00

Voorlopige aanslag

Elke keer dat u uw grijze container laat legen of een vuilniszak restafval weggooit, wordt geregistreerd door Cyclus, het bedrijf dat het afval inzamelt. Hoe vaak dat in 2021 zal zijn, weten wij nu nog niet. Daarom wordt voor de voorlopige aanslag uitgegaan van de gegevens van het jaar 2020. De gegevens van alle containers en verzamelcontainers ontvangen wij na afloop van elk jaar. Als u in 2021 minder restafval heeft weggegooid dan in 2020, wordt het variabele deel van de aanslag afvalstoffenheffing verminderd. Heeft u meer weggegooid dan in 2020, dan gaat het variabele deel omhoog. In het eerste kwartaal van 2022 ontvangt u de definitieve aanslag over 2021 en ziet u of u geld terug krijgt of meer moet betalen.

Stijging onvermijdelijk

Ondanks het feit dat inwoners grote stappen hebben gezet in het gescheiden inzamelen van het afval, gaan de kosten van het vaste tarief toch omhoog. Dat heeft te maken met een aantal kostenstijgingen, zoals de stijging van de kosten voor inzameling van papier. Die wordt door de overheid doorbelast aan gemeenten. Daarnaast heeft de aanbesteding van de regiogemeenten samen met Cyclus (gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen a/d IJssel, Krimpenerwaard, Zuidplas, Nieuwkoop, Waddinxveen en Kaag en Braassem) voor verwerking van het restafval geleid tot hogere kosten van GFT (Groente, fruit en tuin) afval. De tarieven per aanbieding van de containers blijven ten opzichte van 2020 gelijk.

Bijzonderheden

 • U ontvangt een aanslag gemeentebelastingen en de voorlopige aanslag variabel tarief restafval. Betaalt u met automatische incasso? Dan worden er twee bedragen van uw rekening afgeschreven: één voor uw aanslag gemeentebelastingen en één voorlopige aanslag variabel tarief restafval. 
 • Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.
 • Voor het vaste tarief van afvalstoffenheffing kunt u kwijtschelding aan vragen. Meer informatie hierover leest u op de pagina kwijtschelding.
 • Heeft u meer restafval door een chronische ziekte of beperking? Dan kunt u een tegemoetkoming medische afval aanvragen. 
 • Als u verhuist naar een andere woning binnen de gemeente dan verandert uw huidige aanslag niet. Als u verhuist naar een andere gemeentey, dan wordt automatisch ontheffing verleend en wordt eventueel teveel betaalde belasting aan u terugbetaald.
 • Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing. Zij moeten zelf zorgdragen voor de afvoer van hun afval.

Vragen

Heeft u een vraag over de afvalstoffenheffing? Kijk dan of uw vraag staat bij de Veel gestelde vragen Afvalstoffenheffing. Als uw vraag hier niet bij  staat, kunt u voor meer informatie contact opnemen met gemeente Alphen aan den Rijn.

Meer informatie

Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor vragen kunt u het contactformulier gemeentelijke belastingen van Gemeente Alphen aan den Rijn gebruiken, een e-mail sturen naar belastingen@kaagenbraassem.nl of op werkdagen bellen via telefoonnummer 14 0172 (spreek in 'Alphen aan den Rijn' en kies voor 'vragen over gemeentelijke belastingen'.