Wanneer zijn verkiezingen

U kunt kiezen voor een nieuwe gemeenteraad, Tweede kamer, Provinciale Staten, een nieuw Waterschap of het Europees Parlement.

Soorten verkiezingen

In Nederland vinden de volgende verkiezingen plaats:

  • Tweede Kamerverkiezingen: bij een verkiezing voor de Tweede Kamer kiezen Nederlanders de volksvertegenwoordigers van de Tweede Kamer
  • Eerste Kamerverkiezingen: bij een verkiezing voor de Eerste Kamer kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer
  • Provinciale Statenverkiezingen: bij een verkiezing voor de Provinciale Staten kiezen inwoners van de provincie de leden
  • Waterschapsverkiezingen: bij een waterschapsverkiezing kiezen de inwoners van een waterschap de leden van het algemeen bestuur.
  • Gemeenteraadsverkiezingen: bij een gemeenteraadsverkiezing kiezen de inwoners de gemeenteraadsleden.
  • Europese verkiezingen: bij een verkiezing van het Europees Parlement kiezen de kiesgerechtigde inwoners van de landen van de Europese Unie de leden.

Planning

De eerstvolgende verkiezingen zijn de gemeeteraadsverkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. Op de website van de Kiesraad ziet u en overzicht van alle verkiezingen die op de planning staan.