Toegankelijkheidsverklaring

We besteden veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid op onze website. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 3 maart 2021.

Gemeente Kaag en Braassem streeft naar het voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA en de Europese norm  EN 301 549. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website:

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Kaag en Braassem verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website kaagenbraassem.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring. U kunt de toegankelijkheidsverklaring inzien in het register op www.toegankelijkheidsverklaring.nl.

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Kaag en Braassem. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: De webredactie toetst de content op kaagenbraassem.nl met de automatische toetstool
  • Interne controle vóór publicatie: De webredactie toetst vóór publicatie de content op toegankelijkheid
  • Periodieke interne controle: De webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content
  • Training werknemers: De webredacteuren hebben toegankelijkheidstrainingen gevolgd
  • Periodieke externe toetsing: Wij laten de website toetsen door een onafhankelijke toegankelijkheidsexperts. Deze staat ingepland voor december 2021
  • Overleg met leverancier: Technische bevindingen uit de toetsresultaten bespreken we met de leverancier van de website
  • Afweging bij aanschaf/verlenging: Toegankelijke bouwkwaliteit is een voorwaarde bij de ontwikkeling van nieuwe websites en bij verlenging van bestaande contracten.

Pdf's

Op Kaagenbraassem.nl wordt zoveel mogelijk informatie in korte teksten aangeboden. De gemeente maakt daarnaast gebruik van Pdf-formulieren met een beperkte toegankelijkheid. Deze Pdf-formulieren zijn bedoeld om thuis uit te printen en per post op te sturen of mee te nemen naar het gemeentehuis.

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan onze webredactie door via info@kaagenbraassem.nl. Vermeld ook de link naar de webpagina waar u het probleem bent tegengekomen.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen gemeente Kaag en Braassem

Een overzicht van andere websites die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Kaag en Braassem, staat op:

  • www.kaagenbraassem.nl/toegankelijkheidsverklaringen.

Meer informatie digitale toegankelijkheid

Meer informatie over digitale toegankelijkheid vindt u op de website Digitoegankelijk.