Begroting

De gemeente geeft op een aantal momenten in het jaar inzicht in de financiële situatie van de gemeente. In de begroting geeft de gemeente aan wat zij het komende jaar wil gaan doen, hoeveel geld zij daar aan uitgeeft en hoe de gemeente aan geld komt.

In de gemeentebegroting staan de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar. In de jaarrekening wordt teruggekeken op welke wijze de begroting werkelijkheid is geworden. Begrotingen en jaarrekeningen worden vastgesteld door de raad. U vindt de vastgestelde begroting in het  raadsinformatiesysteem.

Makkelijk inzien in webapplicatie

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners de begroting makkelijk kunnen inzien. Daarom kunt u de meest recente begroting en jaarrekening terugzien in een speciale webapplicatie. Hierin kunt de informatie zowel op hoofdlijnen per programma, als in detail per thema bekijken. De begroting is digitaal te bekijken via de webapplicatie www.begroting-kaagenbraassem.nl.