Wethouder Y. (Yvonne) Peters-Adrian

Y. Peters-AdrianPortefeuille

 • 3e locoburgemeester
 • Coördinerend wethouder ruimte
 • Economie 
 • Groenbeheer, milieu en afval
 • Groene Hart
 • Grondzaken (inclusief grondexploitaties en snippergroen)
 • Land- en Tuinbouw (incl. Greenport en Bodemdaling)
 • Openbare ruimte
 • Projecten (incl. bestemmingsplan Braassemerland)
 • Verkeer en Vervoer

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
 • Lid van stichtingsbestuur stuurgroep Greenport Aalsmeer
 • Bestuurder GEM Braassemerland
 • Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand.

De nevenfuncties zijn onbezoldigd.

Politieke partij

VVD

Website: kaagenbraassem.vvd.nl

Contact 

E-mail ypeters@kaagenbraassem.nl

Secretaresse

Miranda van der Linde-Kromhout
E: bestuurssecretariaat@kaagenbraassem.nl
T: 071-3327405