Wethouder P.C. (Petra) van der Wereld-Verkerk

Portefeuille wethouder P. van der Wereld-Verkerk

  • 2e locoburgemeester
  • Burgerinitiatieven
  • Coördinerend wethouder communicatie en participatie
  • ICT, digitalisering
  • Financiën (inclusief belastingen)
  • Gebouwenbeheer
  • Maatschappelijk vastgoed (inclusief kunstgrasvelden)
  • Recreatie en toerisme
  • WMO (inclusief welzijn, volksgezondheid en maatschappelijke zorg)

Politieke partij

Samen voor Kaag & Braassem (SvKB)

Website: www.samenvoorkaagenbraassem.nl

Contact 

E-mail: pvanderwereld-verkerk@kaagenbraassem.nl

Secretaresse

Miranda van der Linde-Kromhout
E: bestuurssecretariaat@kaagenbraassem.nl
T: 071-3327405